Laatste Update: 10-11-2008 22:54:49

Hieronder een korte beschrijving van het maken van deze website

----------------------------------------------------------------------------------

1-# Regels waaraan foto's, titels, tekst(formaten) in deze website moeten voldoen

 

De ingescande foto's zijn in origineel formaat aanwezig; zo toepassen? Hierdoor wordt de uploadtijd erg lang

* foto's moeten omgezet worden naar een vast formaat naam_afm_x_afm hoog.jpg : 400pixels hoog 72dpi

* er worden weinig of geen achternamen toegevoegd, internet ligt open private gegevens beperkt weergeven

* titels aanleggen met CSS  : aanpassen met mogelijkheid om uniform aanvullende teksten toe te voegen

* uploaden wel/niet toestaan: ja, wants het webformaat is met 72dpi behoorlijk grof van formaat

*fotopagina's bevatten foto's ; lijst met nummers, datum, omschrijving in Excel maken

*videopagina's en sound (niet actief, ivm.veel benodigde bandbreedte evt.later via Youtube?)

 

----------------------------------------------------------------------------------

2-# 30-9-07

Menu lettertype werkt niet op alle pc's: vervangen door JPG image's

via Photoshop aanpassingen op foto's uitgevoerd zoals contrast, kleur, retoucheren

 

----------------------------------------------------------------------------------

3-# 17-8-07

1) foto's chronologisch gesorteerd op albumpagina: doorlinken naar volgende grote foto (links en rechts kiezen op de foto) zoals de foto's op de alumpagina weergegeven worden

regel aanhouden kleine foto heeft als naam xxxxk.jpg en de verwijzing naar de grote foto heeft als naam xxxx.jpg

de HTM pagina heet xxxx.htm (dit correspondeerd met de lijst met nummers in Excel

2) stamboom verzamelen: in pdf bestand apart toevoegen (voorwaarde is dat op de externe pc Adobe pdf reader geinstalleerd is

----------------------------------------------------------------------------------

4-# 3-8-07 Video toegevoegd

Moviemaker 512Mbps : verschaling 75% (wordt autom.in FP aangepast: dus als scherm groter of kleiner is veranderd afmeting mee), bij 100% verschijnen scrollbars

(te veel bandbreedte nodig: optie verwijderd)

----------------------------------------------------------------------------------

5-# 1-8-07 Kaders om foto's in album gezet

 5 pixels via  eigenschappen in deze pagina per foto

fotonummers aanbrengen naast de tekst in eenzelfde lettertype per foto, niet te opvallend

----------------------------------------------------------------------------------

6-# 31-10-08 Website eenvoudiger qua opzet: kleine foto's doorlinken naar pagina's

foto's resizen naar 400 Px hoog, evt.via photosop  kleuraanpassingen uitvoeren

----------------------------------------------------------------------------------

7-# 8-8-07 check brief 320: tekst links onder moet inzoombaar zijn: aparte pagina openen

 We moeten even besluiten of we alle foto’s plaatsen. Bijvoorbeeld 520,00 t/m 520,004 is overlappend.

Algemeen volgorde: album volgorde aanhouden, na sorteren op chronologische volgorde weergeven na aanklikken

Bij het evt.invoegen van een foto goed letten op de link naar links en naar rechts: de volgorde van de grote foto's door of teruglinken is GELIJK aan de de foto's in het overzicht

e-mail/contactpagina gelijk houden: contact via contactformulier (niet alle clickbare e-mail links willen werken, een formulier werkt altijd)

De bedoeling is dat het een dynamisch fotoalbum wordt waar iedereen zijn eigen kennis op aanvult. Zodoende ontstaat er een steeds completer beeld van de familie en de historie: aanvulling in de standaard tekstblokken onder de foto (knip en plak antwoord)

-E-mail om de site aan te kondigen:

>Wat ons tot nu toe opvalt is dat we weinig materiaal hebben van ………(naam)

>De opzet van het fotoalbum is op basis van internet. De foto’s zullen alleen te zien zijn door …….

(geen adresgegevens worden verstrekt, alleen contact via formulier)

Indien kleurwijziging nog afstemmen, misschien ipv.alleen kleur, kleurverloop of vage achtergrondafbeelding, dan kan dit via deze pagina (update.htm), de achtergrond en de instellingen van de lettertype's worden in deze pagina via CasCadeSheets (CSS) bepaald en overgenomen op de andere pagina's

----------------------------------------------------------------------------------

SAMENVATTEND:

----------------------------------------------------------------------------------

 

8-# 26-7-07 FOTO's voor Pictogrammen op de albumpagina

Album overzichtpagina: grootte van de foto's in pixels 100b breed x 150 h hoog:

dus of 100 pixels breed  aanhouden, wordt dan 150 pixels hoog overschreden dan 150 hoog aanhouden.

Overschrijdt 150h de 100b dan 100b aanhouden.

----------------------------------------------------------------------------------

# FOTO's voor Albums

400 pixels groot, bewaren in Webformaat jpg, 72 dpi

----------------------------------------------------------------------------------

# Pagina namen gelijk aan fotonummers

Paginanamen zijn gelijk aan excelsheet nummers

----------------------------------------------------------------------------------

# CSS pagina's en achtergrond pagina

20-7-07 De achtergrond vanaf deze pagina is gekoppeld aan alle ander pagina's (let op FP wil dit niet altijd overnemen)Achtergrond van de fotopagina's worden gehaald uit deze (update)pagina

19-7-07 Door deze alleen in de css pagina de lettertype's aan te passen worden onderstaande lettertype's over de gehele website aangepast

hierdoor kan op de css pagina aangepast worden de lettertype's van:

titel

tekst

* Voorwoord op home pagina

contact

update (alleen de tekst in deze pagina)

 

8-11-2008

Volgorde doorgelinkte foto's, teksten nog aanvullen via een tabel met 2 regels, lijndikte tabel op 0 instellen (onzichtbaar)

Naam van de site: voorlopig www.webff.nl/familie

----------------------------------------------------------------------------------

Hopelijk heeft U aan deze beknopte uitleg voldoende informatie om een familie website op te zetten, er zullen legio andere mogelijkheden zijn om hetzelfde doel te bereiken of om een beter iets te maken.Dit is de keuze die wij gemaakt hebben en wij hopen dat U dit respecteert en dat dit opgevolgd zal worden door eenieder die zich geroepen voelt om hun familie digitaal vast te leggen om de herinneringen te koesteren en over te dragen op zij die na hun komen/

Frank & Johan Smolenaers

Fragment brief opa 1955

(Fragment brief opa 1955)